InKyThuatSo.com đã thông báo website thương mại điện tử trên online.gov.vn của Bộ Công Thương

InKyThuatSo.com đã thông báo website thương mại điện tử trên online.gov.vn của Bộ Công Thương
Thực hiện theo đúng Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, thông báo và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử, website InKyThuatSo.com của Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số - Digital Printing Ltd đã thực hiện thông báo
Bình chọn cho InKyThuatSo.com để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng

Bình chọn cho InKyThuatSo.com để có cơ hội nhận nhiều giải thưởng
Cùng bình chọn cho InKyThuatSo.com trên trang web của Sở Công thương Tp.HCM từ ngày 15/11/2015 đến ngày 15/12/2015 với chương trình 'Top 10 Doanh nghiệp thương mại điện tử tiêu biểu' trong năm 2015 và đón cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn.

Tin nổi bật Bình chọn

Ẩn

Bình chọn, InKyThuatso.com, Trang 1