inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Top 100 mẫu card visit đẹp, sang trọng, độc đáo các ngành nghề file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Đã xem: 1,196
Cập nhât: 8 tháng trước
Download file các mẫu card visit đẹp ✓ Full định dạng file vector AI, EPS, CDR, SVG, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF mẫu card visit vector ✓ download mẫu card visit đẹp file corel ✓ mẫu thiết kế card visit đẹp ✓ mẫu card visit đẹp nhất ✓ hình ảnh card visit đẹp ✓ card visit mẫu ✓ các mẫu card visit ấn tượng ✓ download mẫu card visit đẹp psd ✓ download mẫu card visit đẹp file word ✓ Tải không mất phí tại InKyThuatSo

Mẫu card visit đẹp là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng in trên các vật liệu như thẻ nhựa, giấy hoặc các vật liệu khác... phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc in name card kinh doanh, danh thiếp các nhân, card visit cửa hàng… 

card visit đẹp nhất thế giới

Mẫu card visit đẹp JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit đẹp vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Top 100 mẫu card visit đẹp, sang trọng, độc đáo các ngành nghề file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit xe du lich đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit xe du lich đẹp vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit xe du lich đẹp

>> Tải trọn bộ mẫu card visit xe du lich đẹp ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit xe du lich đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit đẹp nhất thế giới file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit đẹp nhất thế giới vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit đẹp nhất thế giới

>> Tải trọn bộ mẫu card visit đẹp nhất thế giới ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit đẹp nhất thế giới định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit điện thoại đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit điện thoại vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit điện thoại

>> Tải trọn bộ mẫu card visit điện thoại ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit điện thoại đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit đẹp độc đáo file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit đẹp độc đáo JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit đẹp độc đáo vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit đẹp độc đáo

>> Tải trọn bộ mẫu card visit đẹp độc đáo ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit đẹp độc đáo định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nhôm kính file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nhôm kính là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit nhôm kính file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nhôm kính

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nhôm kính ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nhôm kính đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit vật liệu xây dựng file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit vật liệu xây dựng JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit vật liệu xây dựng vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit vật liệu xây dựng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit vật liệu xây dựng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit vật liệu xây dựng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit shop thời trang file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit shop thời trang là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit shop thời trang file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit shop thời trang

>> Tải trọn bộ mẫu card visit shop thời trang ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit shop thời trang đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit chủ tịch hội đồng quản trị file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit chủ tịch hội đồng quản trị vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit chủ tịch hội đồng quản trị

>> Tải trọn bộ mẫu card visit chủ tịch hội đồng quản trị ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit chủ tịch hội đồng quản trị đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit điện nước file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit điện nước vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit điện nước

>> Tải trọn bộ mẫu card visit điện nước ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit điện nước đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit sơn nước file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit sơn nước vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit sơn nước

>> Tải trọn bộ mẫu card visit sơn nước ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit sơn nước đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit dịch vụ nấu ăn file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit dịch vụ nấu ăn là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit dịch vụ nấu ăn file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit dịch vụ nấu ăn

>> Tải trọn bộ mẫu card visit dịch vụ nấu ăn ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit dịch vụ nấu ăn đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit môi giới nhà đất đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit môi giới nhà đất  JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit môi giới nhà đất vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit môi giới nhà đất 

>> Tải trọn bộ mẫu card visit môi giới nhà đất ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit môi giới nhà đất đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit kinh doanh đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit kinh doanh là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit kinh doanh file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit kinh doanh

>> Tải trọn bộ mẫu card visit kinh doanh ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit kinh doanh đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit bán hàng đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit bán hàng JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit bán hàng vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit bán hàng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit bán hàng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit bán hàng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit bán hàng online đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit bán hàng online vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit bán hàng online

>> Tải trọn bộ mẫu card visit bán hàng online ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit bán hàng online đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit phun xăm thẩm mỹ đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file phun xăm thẩm mỹ vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit phun xăm thẩm mỹ

>> Tải trọn bộ mẫu card visit phun xăm thẩm mĩ ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit phun xăm thẩm mỹ đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit điện lạnh đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit điện lạnh vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit điện lạnh

>> Tải trọn bộ mẫu card visit điện lạnh ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit điện lạnh đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit sáng tạo đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit sáng tạo là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit sáng tạo file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit sáng tạo

>> Tải trọn bộ mẫu card visit sáng tạo ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit sáng tạo đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit trà sữa đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit trà sữa JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit trà sữa vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit trà sữa

>> Tải trọn bộ mẫu card visit trà sữa ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit trà sữa đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit cho vay tiền đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit cho vay tiền là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit cho vay tiền file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit cho vay tiền

>> Tải trọn bộ mẫu card visit cho vay tiền ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit cho vay tiền đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit bác sĩ đông y đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit bác sĩ đông y JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit bác sĩ đông y vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit bác sĩ đông y

>> Tải trọn bộ mẫu card visit bác sĩ đông y ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit bác sĩ đông y đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit dễ thương đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit dễ thương vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit dễ thương

>> Tải trọn bộ mẫu card visit dễ thương ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit dễ thương đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit xe ô tô đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit xe ô tô vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit xe ô tô

>> Tải trọn bộ mẫu card visit xe ô tô ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit xe ô tô đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit shop hoa đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit shop hoa vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit shop hoa

>> Tải trọn bộ mẫu card visit shop hoa ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit shop hoa đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit cho thuê xe đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit cho thuê xe là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit cho thuê xe file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit cho thuê xe

>> Tải trọn bộ mẫu card visit cho thuê xe ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit cho thuê xe đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit công ty xây dựng đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit công ty xây dựng JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit công ty xây dựng vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit công ty xây dựng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit công ty xây dựng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit công ty xây dựng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit quán ăn đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit quán ăn là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit quán ăn file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit quán ăn

>> Tải trọn bộ mẫu mẫu card visit quán ăn ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit quán ăn đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit cá nhân đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit cá nhân đẹp JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit cá nhân đẹp vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit cá nhân đẹp

>> Tải trọn bộ mẫu card visit cá nhân đẹp ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit cá nhân đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit sang trọng đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit sang trọng vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit sang trọng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit sang trọng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit sang trọng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit đơn giản đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit đơn giản vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit đơn giản

>> Tải trọn bộ mẫu card visit đơn giản ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit đơn giản đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit thực phẩm đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit thực phẩm vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit thực phẩm

>> Tải trọn bộ mẫu card visit thực phẩm ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit thực phẩm đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit xe tải đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit xe tải là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit xe tải file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit xe tải

>> Tải trọn bộ mẫu card visit xe tải ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit xe tải đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit đồ gỗ đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit đồ gỗ JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit đồ gỗ vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit đồ gỗ

>> Tải trọn bộ mẫu card visit đồ gỗ ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit đồ gỗ đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit hải sản đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit hải sản là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit hải sản file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit hải sản

>> Tải trọn bộ mẫu card visit hải sản ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit hải sản đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nail đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nail đẹp JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit nail đẹp vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nail đẹp

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nail đẹp ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nail đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nhà thuốc đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nhà thuốc là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit nhà thuốc file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nhà thuốc

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nhà thuốc ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nhà thuốc đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit tiệm bánh đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit tiệm bánh JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit tiệm bánh vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit tiệm bánh

>> Tải trọn bộ mẫu card visit tiệm bánh ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit tiệm bánh đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit màu vàng đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit màu vàng vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit màu vàng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit màu vàng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit màu vàng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit màu đen đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit màu đen vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit màu đen

>> Tải trọn bộ mẫu card visit màu đen ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit màu đen đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit màu xanh lá cây đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit màu xanh lá cây vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit màu xanh lá cây

>> Tải trọn bộ mẫu card visit màu xanh lá cây ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit màu xanh lá cây đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nội thất đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nội thất là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit nội thất file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nội thất

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nội thất ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nội thất đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nha khoa đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nha khoa JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit nha khoa vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nha khoa

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nha khoa ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nha khoa đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit bác sĩ đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit bác sĩ là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit bác sĩ file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit bác sĩ

>> Tải trọn bộ mẫu card visit bác sĩ ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit bác sĩ đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu nền card visit đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu nền card visit đẹp JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu nền card visit đẹp corel có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu nền card visit đẹp

>> Tải trọn bộ mẫu nền card visit đẹp ngay tại: Tải miễn phí mẫu nền card visit đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit bất động sản đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit bất động sản vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit bất động sản

>> Tải trọn bộ mẫu card visit bất động sản ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit bất động sản định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit giám đốc đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit giám đốc vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit giám đốc

>> Tải trọn bộ mẫu card visit giám đốc ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit giám đốc định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit spa đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit spa vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit spa

>> Tải trọn bộ mẫu card visit spa ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit spa định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nhà hàng đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit nhà hàng là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit nhà hàng file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nhà hàng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nhà hàng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nhà hàng định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit mỹ phẩm đẹp file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit mỹ phẩm đẹp JPG/JPEG chất lượng sắc nét hay file mẫu card visit mỹ phẩm đẹp vector có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng các phần mềm đồ họa, tùy chọn xuất nhiều định dạng, linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu về kích thước, phục vụ cho công việc của bạn. 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit mỹ phẩm đẹp

>> Tải trọn bộ mẫu card visit mỹ phẩm đẹp ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit mỹ phẩm đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit vận tải file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Mẫu card visit vận tải là hình được vẽ, thiết kế bằng mềm đồ họa Vector, với các định dạng phổ biến như: CDR, AI (Adobe Illustrator); Corel, EPS, ... mẫu card visit vận tải file vector được thiết kế sẵn có thể sử dụng để phục vụ cho công việc thiết kế in ấn truyền thông quảng cáo hoặc làm in name card,… 

Xem trước hình ảnh mẫu card visit vận tải

>> Tải trọn bộ mẫu card visit vận tải ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit vận tải đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit taxi file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit taxi vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit taxi

>> Tải trọn bộ mẫu card visit taxi ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit taxi đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit nhận chở hàng file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit nhận chở hàng vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit nhận chở hàng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit nhận chở hàng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit nhận chở hàng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit rèm cửa file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit rèm cửa vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit rèm cửa

>> Tải trọn bộ mẫu card visit rèm cửa ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit rèm cửa đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Mẫu card visit ngân hàng file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Sau đây là file mẫu card visit ngân hàng vector đẹp được thiết kế sẵn với nhiều định dạng, độ phân giải cao gồm file vector AI, EPS (Adobe Illustrator), SVG, JPG/JPEG, file PDF, bạn dễ dàng tải trọn bộ, để phục vụ thiết kế dễ dàng, hỗ trợ tải miễn phí từ InKyThuatSo.

Xem trước hình ảnh mẫu card visit ngân hàng

>> Tải trọn bộ mẫu card visit ngân hàng ngay tại: Tải miễn phí mẫu card visit ngân hàng đẹp định dạng AI, EPS, PSD, PNG, JPG/JPEG, PDF

Đăng bởi Minh Toàn 04-04-2022 1196
Top 100 mẫu card visit đẹp, sang trọng, độc đáo các ngành nghề file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí - Hotline in ấn gặp CSKH Thanh An 0906.961.365 / Nghĩa 090.1180.365 / Diễm Trinh 0909.357.365 Trực tiếp đặt InKyThuatSo tại: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM Gửi email đặt nhận báo giá ngay in@inkythuatso.com - innhanh@inkythuatso.com | Mẫu thiết kế vector
Chuyên mục: Mẫu thiết kế vector
Các bài viết liên qua đến Top 100 mẫu card visit đẹp, sang trọng, độc đáo các ngành nghề file Vectors, AI, EPS, PSD tải miễn phí

Tin nổi bật Mẫu thiết kế vector

Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
096 9999 838
Kế toán / Tuyển dụng
(028) 22 68 2222

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ