.
In ấn văn phòng - Bao thư cho doanh nghiệp hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu

In ấn văn phòng - Bao thư cho doanh nghiệp hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu

Bao thư là một trong số những sản phẩm phục vụ cho công việc thường ngày của một công ty, bao thư dùng để đựng các giấy mời cho buổi họp, chương trình hội nghị, các buổi hội thảo, hóa đơn gửi đến khách hàng của những công ty dịch vụ,…
In ấn nhanh văn phòng - Sổ họp cho trưởng phòng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu

In ấn nhanh văn phòng - Sổ họp cho trưởng phòng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu

Tiêu đề của sổ họp cần được chú ý trong thiết kế, những điểm như font chữ, cỡ chữ màu sắc nào là phù hợp, để dù quan sát từ xa bạn cũng nhận diện, phân biệt được số họp cho trưởng phòng.

Ẩn

in offset tại Tp.HCM, tag của InKyThuatSo.com, Trang 1