.
Thuật ngữ trong in UV

Thuật ngữ trong in UV

In UV cũng gần như in offset thông thường, thay mực offset thông thường bằng mực UV, sau đó bố trí hệ thống sấy UV sau mỗi đơn vị in hoặc ở đơn vị in cuối cùng. In UV cũng gần như in offset thông thường, thay mực offset thông thường bằng mực

Tin mới nhất Tag in UV nhanh

Thuật ngữ trong in UV

Thuật ngữ trong in UV

03/10/2013 1957

Tin xem nhiều nhất Tag in UV nhanh

Thuật ngữ trong in UV

Thuật ngữ trong in UV

03/10/2013 1957
Ẩn
in UV nhanh, tag của InKyThuatSo.com, Trang 1