.
PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

Một chiếc card visit được thực hiện bởi nhựa PVC trong suốt đã và đang được sử dụng phổ biến hơn trong giai đoạn gần đây. Mặc dù chi phí thực hiện cao hơn so với card visit thực hiện bằng giấy nhưng đảm bảo người nhận card visit trong suốt sẽ ghi

Tin mới nhất Tag PVC trong suốt

PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

06/05/2014 8567

Tin xem nhiều nhất Tag PVC trong suốt

PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

PVC trong suốt dùng in card visit kiểu dáng mới

06/05/2014 8567
Ẩn

PVC trong suốt, tag của InKyThuatSo.com, Trang 1