inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Hải Lý - 39

Top 523 dịch vụ

Cách in nhiều trang trên 1 tờ a4 trong Word, Excel, PDF
Cách in nhiều trang trên 1 tờ a4 trong Word, Excel, PDF
Hướng dẫn cách in nhiều trang trên 1 tờ A4 trong Excel, Word, in 2 trang trên 1 mặt giấy A4, in 2 trang Word trên 1 mặt giấy A4, in 6 trang trên 1 tờ a4, in file PDF nhiều trang...
8 đã xem
Hải Lý - 28-11-2022
Cách in 4 trang trên 1 tờ A4 trong Word, PDF
Cách in 4 trang trên 1 tờ A4 trong Word, PDF
Hướng dẫn cách in 4 trang trên 1 tờ A4 trong Word, PDF, in 4 trang trên 1 mặt giấy A4, in nhiều trang Word trên 1 tờ A4 đơn giản, dễ hiểu, nhanh nhất.
20 đã xem
Hải Lý - 26-11-2022
Cách in File PDF nhiều trang trên 1 tờ A4 đơn giản, dễ hiểu
Cách in File PDF nhiều trang trên 1 tờ A4 đơn giản, dễ hiểu
Cách in File PDF nhiều trang trên 1 tờ A4, cách in file PDF 2 trang trên 1 tờ A4, ghép 4 trang PDF thành 1 trang nhanh, đơn giản, dễ hiểu nhất.
16 đã xem
Hải Lý - 26-11-2022
Cách in 6 trang trên 1 tờ A4 đơn giản, nhanh chóng
Cách in 6 trang trên 1 tờ A4 đơn giản, nhanh chóng
Hướng dẫn cách in 6 trang trên 1 tờ A4 trong Word 2016, cách in nhiều trang trên 1 tờ A4 trong Word nhanh nhất.
18 đã xem
Hải Lý - 25-11-2022
Cách in 2 trang Word trên 1 mặt giấy A4 nhanh, đơn giản
Cách in 2 trang Word trên 1 mặt giấy A4 nhanh, đơn giản
Hướng dẫn cách in 2 trang trên 1 mặt giấy trong Word 2010, 2007, in 2 trang trên 1 mặt giấy A4 ngang, in 2 trang Word trên 1 mặt giấy nhanh, đơn giản, dễ hiểu.
18 đã xem
Hải Lý - 25-11-2022
Cách in nhiều trang trên 1 tờ A4 trong Excel nhanh nhất
Cách in nhiều trang trên 1 tờ A4 trong Excel nhanh nhất
Hướng dẫn cách in nhiều trang trên 1 tờ A4 trong Excel, in 2 trang trên 1 mặt giấy A4 trong Excel 2010, in trong 1 trang Excel, in Excel ra giấy A4, in 1 trang trong nhiều trang...
13 đã xem
Hải Lý - 24-11-2022
Cách in sách khổ A6 đơn giản, dễ hiểu
Cách in sách khổ A6 đơn giản, dễ hiểu
Cách in sách khổ A6. Hướng dẫn cách in sách khổ giấy A6 nhanh, đơn giản, dễ hiểu nhất.
21 đã xem
Hải Lý - 23-11-2022
Cách in giấy A5 ngang đơn giản, nhanh nhất
Cách in giấy A5 ngang đơn giản, nhanh nhất
Cách in giấy A5 ngang trong Excel, Word. Hướng dẫn cách in khổ giấy A5 ngang dễ hiểu, nhanh nhất.
25 đã xem
Hải Lý - 23-11-2022
Hướng dẫn cách in A5 trong PDF đơn giản, dễ hiểu
Hướng dẫn cách in A5 trong PDF đơn giản, dễ hiểu
Cách in A5 trong PDF, cách in A4 thành A5 trong PDF đơn giản, nhanh chóng, dễ hiểu
42 đã xem
Hải Lý - 22-11-2022
Tấm Gương Người Tốt, Việc Tốt điển hình năm 2022 - CEO In Kỹ Thuật Số
Tấm Gương Người Tốt, Việc Tốt điển hình năm 2022 - CEO In Kỹ Thuật Số
CEO Hoàng Lê Phương Thảo - In Kỹ Thuật Số nhận danh hiệu tấm gương Người Tốt, Việc Tốt từ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 5 Quận Bình Thạnh
31 đã xem
Hải Lý - 25-11-2022
Cách in từ khổ A3 sang A4 và từ A4 sang A3 đơn giản
Cách in từ khổ A3 sang A4 và từ A4 sang A3 đơn giản
Cách in từ khổ A3 sang A4, hướng dẫn cách chuyển A3 sang A4 trong Word 2010, 2016, cách in từ khổ A4 sang A3 trong Word đơn giản, dễ hiểu.
60 đã xem
Hải Lý - 22-11-2022
Hướng dẫn cách in hình ảnh trên máy tính ra giấy A4 chi tiết nhất
Hướng dẫn cách in hình ảnh trên máy tính ra giấy A4 chi tiết nhất
Cách in hình ảnh trên máy tính ra giấy a4, cách in nhiều ảnh trên 1 tời A4, in file ảnh ra giấy A4 không bị đen, in ảnh full khổ giấy A4, in ảnh từ máy tính ra gấy A4, in ảnh, in...
22 đã xem
Hải Lý - 21-11-2022
Cách in giấy A4 có dòng kẻ chấm, ngang trong Word nhanh, dễ dàng
Cách in giấy A4 có dòng kẻ chấm, ngang trong Word nhanh, dễ dàng
Cách in giấy A4 có dòng kẻ, cách in giấy có dòng kẻ chấm, fil Word giấy A4 có dòng kẻ chấm, dòng kẻ ngang. Hướng dẫn cách tạo dòng kẻ để viết chữ trong Word dễ dàng.
69 đã xem
Hải Lý - 21-11-2022
Cách in Full khổ giấy A4 trong Word, Excel, Powerpoint, PDF
Cách in Full khổ giấy A4 trong Word, Excel, Powerpoint, PDF
Cách in Full khổ giấy A4 Excel, trong Word, Powerpoint, trong PDF. Hướng dẫn cách in hết khổ giấy A4 trong Word 2010, Excel 2010, cách in Excel vừa trang giấy A4, in file PDF vừa...
30 đã xem
Hải Lý - 21-11-2022
Cách in file ảnh ra giấy A4 không bị đen
Cách in file ảnh ra giấy A4 không bị đen
Cách in file ảnh ra giấy a4 không bị đen, in hình ảnh ra giấy không bị đen, in hình ảnh từ máy tính ra giấy không bị đen đơn giản nhất.
44 đã xem
Hải Lý - 18-11-2022
Cách in nhiều ảnh trên 1 tờ A4 chính xác, đầy đủ nhất
Cách in nhiều ảnh trên 1 tờ A4 chính xác, đầy đủ nhất
Cách in nhiều ảnh trên 1 tờ A4 win 10, win 11, cách in nhiều ảnh cùng lúc, in hình ảnh trên máy tính ra giấy A4 chính xác, đầy đủ nhất.
70 đã xem
Hải Lý - 17-11-2022
Cách in bản vẽ Autocad ra giấy A4 đẹp, chuẩn nhất
Cách in bản vẽ Autocad ra giấy A4 đẹp, chuẩn nhất
Cách in bản vẽ Autocad 2007, 2010 ra giấy A4. Cách in bản vẽ cad 2007, đúng tỷ lệ, cách in Cad ra A4 đẹp, đầy đủ và chuẩn nhất.
31 đã xem
Hải Lý - 16-11-2022
Cách in ảnh full khổ giấy A4 chi tiết, đơn giản
Cách in ảnh full khổ giấy A4 chi tiết, đơn giản
Hướng dẫn cách in ảnh full khổ giấy A4 chi tiết, đơn giản, cách in ảnh full khổ giấy A4 Canon 2900 cực đơn giản, dễ hiểu.
54 đã xem
Hải Lý - 17-11-2022
Cách in hết khổ giấy A4 trong Word đơn giản nhất
Cách in hết khổ giấy A4 trong Word đơn giản nhất
Cách in hết khổ giấy A4 trong Word 2010, 2007, 2003, 2013, 2016, 2019, cách chỉnh, căn lề khổ giấy A4 trong Word nhanh, đơn giản nhất.
35 đã xem
Hải Lý - 15-11-2022
Cách in Full khổ giấy A4 trong Powerpoint đơn giản, dễ hiểu
Cách in Full khổ giấy A4 trong Powerpoint đơn giản, dễ hiểu
Hướng dẫn cách in Full khổ giấy A4 trong Powerpoint 2010, 2016, cách in nhiều slide trên một trang giấy chi tiết, dễ hiểu nhất.
108 đã xem
Hải Lý - 15-11-2022
Cách in file PDF vừa khổ A4 nhanh, đơn giản nhất
Cách in file PDF vừa khổ A4 nhanh, đơn giản nhất
Hướng dẫn cách in full khổ giấy A4 trong PDF trong Win 7, 8, 9, 10, với phần mềm Foxit Reader, Adobe Reader, trên Ipad, Iphone, Androi, Mac OS X, Chrome OS nhanh, in nhiều trang...
69 đã xem
Hải Lý - 14-11-2022
Hướng dẫn cách in Excel vừa trang giấy A4
Hướng dẫn cách in Excel vừa trang giấy A4
Mẹo in Excel vừa trang giấy A4, hướng dẫn chi tiết cách căn chỉnh trang in Excel vừa trang giấy A4 nhanh, dễ hiểu, file Excel không bị mất cột, không bị cắt.
53 đã xem
Hải Lý - 14-11-2022
Kích thước khổ giấy A12 là bao nhiêu cm, mm
Kích thước khổ giấy A12 là bao nhiêu cm, mm
Khổ giấy A12 có kích thước tính theo cm là 1.3 x 1.8, mm là 13 x 18. Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A12 với các khổ giấy khác trong serie giấy A
9 đã xem
Hải Lý - 11-11-2022
Kích thước khổ giấy A9 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A9 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A9 có kích thước tính theo cm là 3.7 x 5.2, mm là 37 x 52, inch là 1.5 x 2.0, pixel thì dựa vào mật độ điểm ảnh PPI. Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A6 với các khổ...
17 đã xem
Hải Lý - 10-11-2022
Kích thước khổ giấy A6 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A6 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A6 có kích thước tính theo cm là 10.5 x 14.8, mm là 105 x 148, inch là 4.1 x 5.8, pixel thì dựa vào mật độ điểm ảnh PPI. Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A6 với các...
43 đã xem
Hải Lý - 09-11-2022
Kích thước khổ giấy A3 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A3 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A3 có kích thước tính theo cm là 29,7 x 42, mm là 297 x 420, inch là 11,69 x 16,54, pixel thì dựa vào mật độ điểm ảnh PPI. Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A3 với các...
73 đã xem
Hải Lý - 09-11-2022
Giấy Carbon có những loại nào? dùng để in ấn gì?
Giấy Carbon có những loại nào? dùng để in ấn gì?
Giấy Carbon có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Carbon. So sánh giấy Ivory với các loại giấy khác tương tự
6 đã xem
Hải Lý - 14-11-2022
Giấy Ivory là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Ivory là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Ivory có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Ivory. So sánh giấy Ivory với các loại giấy khác tương tự
7 đã xem
Hải Lý - 14-11-2022
Giấy Couches Matt là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Couches Matt là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Couches Matt có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Couches Matt. So sánh giấy Couches Matt với các loại giấy khác...
13 đã xem
Hải Lý - 14-11-2022
 In Kỹ Thuật Số thành lập Chi Hội Thanh Niên năm 2022
In Kỹ Thuật Số thành lập Chi Hội Thanh Niên năm 2022
Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số 365 Lê Quang Định thành lập Chi Hội Doanh Nghiệp ngoài Nhà Nước tiêu biểu năm 2022
47 đã xem
Hải Lý - 14-10-2022
Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
096 9999 838
Kế toán / Tuyển dụng
(028) 22 68 2222

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ