Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số (In Kỹ Thuật Số) không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được

Tin mới nhất Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

18/11/2014 189

Tin xem nhiều nhất Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

18/11/2014 189

Tin nổi bật Chính sách bảo mật thông tin

Ẩn

Chính sách bảo mật thông tin, InKyThuatso.com, Trang 1