inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Ngọc Diệp - 22

Top 557 dịch vụ

Tổng hợp các kích thước băng rôn ngang, dọc chuẩn nhất
Tổng hợp các kích thước băng rôn ngang, dọc chuẩn nhất
Kích thước băng rôn chuẩn là bao nhiêu? Tham khảo các kích thước băng rôn ngang, dọc, kích thước băng rôn treo xe, đeo đầu, quảng cáo, team building, du lịch, cổ vũ, tuyên truyền,...
2 đã xem
Ngọc Diệp - 07-12-2022
Kích thước Brochure gấp 2, gấp 3, gấp 4, A3, A4, A5, vuông chuẩn
Kích thước Brochure gấp 2, gấp 3, gấp 4, A3, A4, A5, vuông chuẩn
Brochure là gì? Kích thước brochure là bao nhiêu ? Tham khảo kích thước Brochure gấp 2, gấp 3, gấp 4, A3, A4, A5, vuông chuẩn ngay sau đây
4 đã xem
Ngọc Diệp - 06-12-2022
Tổng hợp các kích thước poster chuẩn trong thiết kế quảng cáo in ấn
Tổng hợp các kích thước poster chuẩn trong thiết kế quảng cáo in ấn
Sau đây là các kích thước poster ngang, đứng chuẩn nhất thường được sử dụng trong thiết kế quảng cáo in ấn, làm poster phim, poster dán tường, quảng cáo, tuyên truyền
9 đã xem
Ngọc Diệp - 06-12-2022
Tổng hợp các kích thước backdrop sự kiện ngoài trời, trong nhà phổ biến nhất
Tổng hợp các kích thước backdrop sự kiện ngoài trời, trong nhà phổ biến nhất
Sau đây là các kích thước backdrop chuẩn cho từng sự kiện sân khấu ngoài trời, trong nhà, backdrop check in phổ biến nhất hiện nay.
12 đã xem
Ngọc Diệp - 05-12-2022
Cách in từ khổ A4 sang A3 file PDF
Cách in từ khổ A4 sang A3 file PDF
Làm thế nào để in từ khổ A4 sang A3 file PDF? Sau đây là hướng dẫn cách in từ khổ A4 sang A3 file PDF bằng phần mềm Foxit Reader đơn giản, dễ dàng.
66 đã xem
Ngọc Diệp - 25-11-2022
Cách in ngang giấy A4 đơn giản, dễ hiểu
Cách in ngang giấy A4 đơn giản, dễ hiểu
Làm thế nào để in ngang giấy A4? Tham khảo hướng dẫn cách in khổ giấy A4 ngang trong Word, Excel đơn giản, dễ hiểu cho mọi phiên bản.
60 đã xem
Ngọc Diệp - 25-11-2022
Cách in ngang giấy A4 trong Excel
Cách in ngang giấy A4 trong Excel
Làm thế nào để in ngang giấy A4 trong Excel? Tham khảo hướng dẫn cách in ngang giấy A4 trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, dễ hiểu ngay sau đây.
26 đã xem
Ngọc Diệp - 24-11-2022
Cách in ngang giấy A4 trong Word
Cách in ngang giấy A4 trong Word
Làm thế nào để in ngang giấy A4 trong Word? Tham khảo hướng dẫn cách in ngang giấy A4 trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, dễ hiểu ngay sau đây.
15 đã xem
Ngọc Diệp - 24-11-2022
Cách in dọc giấy A4 trong Word, Excel
Cách in dọc giấy A4 trong Word, Excel
Làm thế nào để in dọc giấy A4 trong Word, Excel ? Tham khảo ngay hướng dẫn cách in dọc khổ giấy A4 trong Word, Excel ngay sau đây.
28 đã xem
Ngọc Diệp - 24-11-2022
Cách in sách A5 đơn giản, nhanh nhất
Cách in sách A5 đơn giản, nhanh nhất
Làm thế nào để in sách A5? Tham khảo hướng dẫn cách in sách khổ A5 trong Word đóng thành quyển sách khổ A6 đơn giản, dễ dàng cho mọi phiên bản, đối với máy in không hỗ trợ in 2 mặt...
34 đã xem
Ngọc Diệp - 23-11-2022
Cách in giấy A5 trong Excel
Cách in giấy A5 trong Excel
Làm thế nào để in giấy A5 trong Excel? Tham khảo hướng dẫn cách khổ giấy A5 trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, dễ dàng ngay sau đây.
26 đã xem
Ngọc Diệp - 22-11-2022
Cách in sách khổ A4
Cách in sách khổ A4
Làm thế nào để in sách khổ A4? Tham khảo hướng dẫn cách in sách khổ A4 trong Word đóng thành quyển sách khổ A5 đơn giản, dễ dàng cho mọi phiên bản, đối với máy in không hỗ trợ in 2...
17 đã xem
Ngọc Diệp - 22-11-2022
Cách in A5 trong Word
Cách in A5 trong Word
Làm thế nào để in A5 trong Word? Tham khảo hướng dẫn cách in A5 trong Word 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, in 1 mặt, in 2 mặt nhanh dễ dàng ngay sau đây.
23 đã xem
Ngọc Diệp - 21-11-2022
Cách in khổ giấy A5 trong Powerpoint
Cách in khổ giấy A5 trong Powerpoint
Làm thế nào để in khổ giấy A5 trong Powerpoint? Tham khảo hướng dẫn cách khổ giấy A5 trong Powerpoint 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, dễ dàng ngay sau đây.
58 đã xem
Ngọc Diệp - 18-11-2022
Cách in A3 thành 2 tờ A3 trong Word
Cách in A3 thành 2 tờ A3 trong Word
Làm thế nào để in A3 thành 2 tờ A3 trong Word . Sau đây là hướng dẫn cách in A3 thành 2 tờ A3 hay cách in 2 trang A4 trên 1 mặt giấy A3 trong Word đơn giản, dễ dàng cho mọi phiên...
27 đã xem
Ngọc Diệp - 18-11-2022
Cách in khổ giấy A3 trong Excel
Cách in khổ giấy A3 trong Excel
Làm thế nào để in khổ giấy A3 trong Excel? Tham khảo hướng dẫn cách khổ giấy A3 trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đơn giản, dễ dàng ngay sau đây.
76 đã xem
Ngọc Diệp - 17-11-2022
Cách in 1/4 giấy A4 đơn giản, nhanh chóng
Cách in 1/4 giấy A4 đơn giản, nhanh chóng
Làm thế nào để in 1/4 giấy A4? Tham khảo hướng dẫn cách in A6 trên giấy A4, cách in 1 trang word trên 1/4 mặt giấy A4 trong Word, PDF đơn giản, dễ dàng ngay sau đây.
45 đã xem
Ngọc Diệp - 23-11-2022
Cách in phong bì từ giấy A4
Cách in phong bì từ giấy A4
Làm thế nào để in phong bì, bao thư từ giấy A4? Tham khảo hướng dẫn cách in phong bì từ giấy A4 trong Word đơn giản, dễ dàng cho mọi phiên bản gay sau đây.
44 đã xem
Ngọc Diệp - 17-11-2022
Cách in truyện tranh trên giấy A4
Cách in truyện tranh trên giấy A4
Làm thế nào để in truyện tranh trên giấy A4? Tham khảo hướng dẫn cách in truyện tranh trên giấy A4 trong Word đơn giản, dễ dàng cho mọi phiên bản, đối với máy in không hỗ trợ in 2...
66 đã xem
Ngọc Diệp - 17-11-2022
Cách in 2 mặt trên 1 tờ giấy A4 trong Word, Excel, PDF
Cách in 2 mặt trên 1 tờ giấy A4 trong Word, Excel, PDF
Với cách in hai mặt giấy A4 sẽ giúp bạn tiết kiệm giấy, hoặc đáp ứng được yêu cầu của người in. Sau đây là hướng dẫn cách in 2 mặt trên 1 tờ giấy A4 trong Word, Excel, PDF đối với...
113 đã xem
Ngọc Diệp - 17-11-2022
Hướng dẫn cách in A5 trên giấy A4 trong Word, Excel
Hướng dẫn cách in A5 trên giấy A4 trong Word, Excel
Cách in khổ A5 trên giấy A4 trong Word, Excel đơn giản nhất. Hướng dẫn cách chuyển khổ giấy A4 sang A5, cách in A4 thành A5, cách in một nửa giấy A4, cách in 1/2 trang giấy A4,...
24 đã xem
Ngọc Diệp - 17-11-2022
Cách in 2 trang A5 trên 1 mặt giấy A4 trong Word
Cách in 2 trang A5 trên 1 mặt giấy A4 trong Word
Để tiết kiệm giấy ta có thể in ghép 2 trang A5 vào một trang A4. Sau đây là hướng dẫn cách in 2 trang A5 trên 1 mặt giấy A4 hay cách in A4 thành 2 tờ A5 trong Word đơn giản, dễ...
156 đã xem
Ngọc Diệp - 11-11-2022
Kích thước khổ giấy A10 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A10 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A10 có kích thước tính theo cm là 2.6 x 3.7, mm là 26 x 37, inch là 1.0 x 1.5, pixel là 307 x 437 (với Resolution là 72). Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A10 với...
17 đã xem
Ngọc Diệp - 11-11-2022
Kích thước khổ giấy A7 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A7 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A7 có kích thước tính theo cm là 7.4 x 10.5, mm là 74 x 105, inch là 2.9 x 4.1, pixel là 210 x 298 (với Resolution là 72). Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A7 với các...
47 đã xem
Ngọc Diệp - 10-11-2022
Kích thước khổ giấy A4 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A4 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là 210 x 297, cm là 21 x 29.7, inch là 8.268 x 11.693 in ~ 8.3 x 11.7 in, pixel là 595 x 842 px (với Resolution là 72). Xem thêm bảng so sánh...
66 đã xem
Ngọc Diệp - 10-11-2022
Kích thước khổ giấy A1 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A1 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A1 có kích thước tính theo cm là 59.4 x 84.1, mm là 594 x 841, inch là 23.4 x 33.1, pixel là 1684 x ​​2384px (với Resolution là 72). Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy...
67 đã xem
Ngọc Diệp - 09-11-2022
Kích thước khổ giấy A0 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Kích thước khổ giấy A0 là bao nhiêu cm, mm, inch, pixel
Khổ giấy A0 có kích thước tính theo cm là 84,1 x 118,9, mm là 841 x 1189, inch là 33,1 x 46,8, pixel là 2384 x 1684 (với Resolution là 72). Xem thêm bảng so sánh kích thước giấy A0...
43 đã xem
Ngọc Diệp - 21-11-2022
Giấy Kraft là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Kraft là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Kraft có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Kraft. So sánh giấy Kraft với các loại giấy khác tương tự
18 đã xem
Ngọc Diệp - 14-11-2022
Giấy Ford là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Ford là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Ford có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Ford. So sánh giấy Ford với các loại giấy khác tương tự
14 đã xem
Ngọc Diệp - 14-11-2022
Giấy Couche là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Couche là gì? Có những loại nào? Dùng để in ấn gì?
Giấy Couche có những định lượng nào? Các đặc điểm, tính chất, thông số kỹ thuật liên quan? Bảng báo giá giấy Couche. So sánh giấy Couche với các loại giấy khác tương tự
20 đã xem
Ngọc Diệp - 14-11-2022
Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
096 9999 838
Kế toán / Tuyển dụng
(028) 22 68 2222

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ