inkythuatso.com inkythuatso.com
DIGITAL PRINTING Co., LTD - Since 2006

Tải hình ảnh 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đẹp, chất lượng cao

Đã xem: 616
Cập nhât: 5 tháng trước
Tải ảnh 12 vị Đại Tướng Dược Xoa, chất lượng cao, kích thước lớn ✓ Hình ảnh Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng ✓ Ảnh Thập Nhị Thần tướng ✓ Định dạng ảnh PNG hoặc JPEG/JPG ✓ Để làm hình nền, in ấn khổ lớn ✓ Tải miễn phí.

Toc: Tải hình ảnh 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đẹp, chất lượng cao

Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Sư Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa. Các thần tướng Dược Xoa được dịch là Dũng Kiện, tức là hiển thị sức mạnh dũng cảm, không bị điều gì tồi phục được, mà còn có thể tồi phục tất cả. Các Ngài còn được gọi là Tật Tiệp, vì ba loại Dược Xoa đều hiển thị được oai đức tự tại, qua lại rất nhanh trong cõi người và cõi trời, mạnh nhanh như gió, do đó mà có tên là Tật Tiệp.

Có thuyết cho rằng 12 vị Thần Tướng ứng với 12 giờ trong ngày, trong 4 mùa ứng với 12 tháng, luân chuyển hộ trì chúng sanh, nếu lấy 12 chi (12 con giáp) phối với 12 vị Thần Tướng thì mỗi vị là bổn mạng của mỗi con giáp.

 • Cung Tỳ La là hóa thân của Di Lặc Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Hợi.
 • Phạt Chiết La là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tuất.
 • Mê Súy La là hóa thân của Phật Di Đà, là thần hộ mạng tuổi Dậu.
 • An Để La là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thân.
 • Át Nể La là hóa thân của Ma Lợi Chi, là thần hộ mạng tuổi Mùi.
 • San Để La là hóa thân của Hư Không Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Ngọ
 • Nhân Đạt La là hóa thân của Địa Tạng Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Tỵ.
 • Ba Di La là hóa thân của Văn Thù Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Thìn.
 • Ma Hổ La là hóa thân của Phật Dược Sư, là thần hộ mạng tuổi Mão.
 • Chân Đạt La là hóa thân của Phổ Hiền Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Dần.
 • Chiêu Đổ La là hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ tát, là thần hộ mạng tuổi Sửu.
 • Tỳ Yết La là hóa thân của Phật Thích Ca, là thần hộ mạng tuổi Tý.

Hình ảnh An Để La đại tướng

An Để La còn được gọi là Át Nể La, An Nại La, An Đà La, dịch ý là Chấp Tinh. Thân màu xanh lục, tay cầm bảo chùy hoặc bảo châu.

An Để La còn được gọi là Át Nể La, An Nại La, An Đà La, dịch ý là Chấp Tinh. Thân màu xanh lục, tay cầm bảo chùy hoặc bảo châu.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh An Để La đại tướng

Hình ảnh Át Nể La đại tướng

Át Nể La còn được gọi là Mạt Nể La, Ma Ni La, dịch ý là Chấp Phong. Thân màu đỏ, tay cầm bảo xoa hoặc mũi tên.

Át Nể La còn được gọi là Mạt Nể La, Ma Ni La, dịch ý là Chấp Phong. Thân màu đỏ, tay cầm bảo xoa hoặc mũi tên.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Át Nể La đại tướng

Hình ảnh Ba Di La đại tướng

Ba Di La còn được gọi là Bà Da La, dịch ý là Chấp Ẩm. Thân màu đỏ, tay cầm bảo chùy hoặc cung tên.

Ba Di La còn được gọi là Bà Da La, dịch ý là Chấp Ẩm. Thân màu đỏ, tay cầm bảo chùy hoặc cung tên.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Ba Di La đại tướng

Hình ảnh Mê Súy La đại tướng

Mê Súy La còn được gọi là Di Khư La, dịch ý là Chấp Nghiêm. Thân màu vàng, tay cầm bảo bổng hoặc độc cổ.

Mê Súy La còn được gọi là Di Khư La, dịch ý là Chấp Nghiêm. Thân màu vàng, tay cầm bảo bổng hoặc độc cổ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Mê Súy La đại tướng

Hình ảnh Ma Hổ La đại tướng

Ma Hổ La còn được gọi là Bạc Hô La, Ma Hưu La, dịch ý là Chấp Ngôn. Thân màu trắng, tay cầm rìu báu.

Ma Hổ La còn được gọi là Bạc Hô La, Ma Hưu La, dịch ý là Chấp Ngôn. Thân màu trắng, tay cầm rìu báu.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Ma Hổ La đại tướng

Hình ảnh Cung Tỳ La đại tướng

Cung Tỳ La còn được gọi là Kim Tỳ La, được dịch ý là Cực Úy. Thân màu vàng, tay cầm bảo xử.

Cung Tỳ La còn được gọi là Kim Tỳ La, được dịch ý là Cực Úy. Thân màu vàng, tay cầm bảo xử.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Cung Tỳ La đại tướng

Hình ảnh Chiêu Đổ La đại tướng

Chiêu Đổ La còn được gọi là Chu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Động. Thân màu xanh, tay cầm bảo chùy.

Chiêu Đổ La còn được gọi là Chu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Động. Thân màu xanh, tay cầm bảo chùy.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Chiêu Đổ La đại tướng

Hình ảnh Chân Đạt La đại tướng

Chân Đạt La còn được gọi là Châu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Tưởng. Thân màu vàng, tay cầm quyên sách hoặc bảo bổng.

Chân Đạt La còn được gọi là Châu Đổ La, Chiếu Đầu La, dịch ý là Chấp Tưởng. Thân màu vàng, tay cầm quyên sách hoặc bảo bổng.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Chân Đạt La đại tướng

Hình ảnh Tỳ Yết La đại tướng

Tỳ Yết La còn được gọi là Tỳ Già La, dịch ý là Viên Tác. Thân màu đỏ, tay cầm bảo luân hoặc tam cổ.

Tỳ Yết La còn được gọi là Tỳ Già La, dịch ý là Viên Tác. Thân màu đỏ, tay cầm bảo luân hoặc tam cổ.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Tỳ Yết La đại tướng

Hình ảnh San Để La đại tướng

Hình ảnh San Để La đại tướng

San Để La còn được gọi là Bà Nể La, Tố Lam La, dịch ý là Cư Ngoại. Thân màu khói lam, tay cầm bảo kiếm hoặc loa bối.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh San Để La đại tướng

Hình ảnh Phạt Chiết La đại tướng

Phạt Chiết La còn được gọi là Bạt Chiết La, Hòa Kỳ La, dịch ý là Kim Cang. Thân màu Trắng, tay cầm bảo kiếm.

Phạt Chiết La còn được gọi là Bạt Chiết La, Hòa Kỳ La, dịch ý là Kim Cang. Thân màu Trắng, tay cầm bảo kiếm.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Phạt Chiết La đại tướng

Hình ảnh Nhân Đạt La đại tướng

Nhân Đạt La còn được gọi là Nhân Đà La, dịch ý là Chấp Lực. Thân màu đỏ, tay cầm bảo côn hoặc mâu.

Nhân Đạt La còn được gọi là Nhân Đà La, dịch ý là Chấp Lực. Thân màu đỏ, tay cầm bảo côn hoặc mâu.

>> Download file hình gốc kích thước lớn: Hình ảnh Nhân Đạt La đại tướng

=TÌM HÌNH PHẬT KHÁC

#HinhPhatDep #printing #digitalprinting #inkythuatso #dichvuinan #congtyinkythuatso #congtyin #congtyinan #congtyinanquangcao #congtyinantaihcm #congtyinquangcao #InKTS #InKyThuatSo #VINADESIGN #InKyThuatSoSince2006 #BinhThanh #TPHCM

Đăng bởi Ngọc Diệp 26-01-2024 616
Tải hình ảnh 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đẹp, chất lượng cao -

Hotline in ấn gặp CSKH Ánh Duyên 0906.961.365 / Nghĩa 090.1180.365 / Diễm Trinh 0909.357.365 Trực tiếp đặt InKyThuatSo tại: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM Gửi email đặt nhận báo giá ngay in@inkythuatso.com - innhanh@inkythuatso.com |

Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp
Các bài viết liên qua đến Tải hình ảnh 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đẹp, chất lượng cao

Tin nổi bật Hình ảnh đẹp Hình Phật đẹp

Hotline tứ quý đặt hàng
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu nâng giá, kê giá từ phía khách hàng và nhân viên

in@inkythuatso.com
InNhanh@inkythuatso.com
Than phiền - góp ý
09 09 09 9669
Kế toán / Tuyển dụng
028 224 66666

Các Khách Hàng in ấn bất kỳ: Công Ty không truyền bá các file gốc của Khách hàng cho người khác

Các sản phẩm lỗi Khách hàng tự ý bỏ công ty sử dụng gói hàng hoá ( hoặc công ty chọn lại làm mẫu hoặc cho tặng người khác đối với hình tượng tôn kính không thể bỏ rác). Trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Không nhận in những sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục. Vi phạm pháp luật

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 19h
(Chủ nhật nghỉ)

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ
DIGITAL PRINTING Co., LTD
Tax / MST: 0310 989 626
365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM (Xem bản đồ)

Car Parking
IN KTS - Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ